Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această nota de informare vizează activitățile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Strauss Romania S.R.L., cu sediul în București, str. Nicolae Teclu, nr. 51, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14081/1994, având cod înregistrare fiscala RO5990561 („Societatea”), în calitate de operator de date cu caracter personal atat online cat si offline inclusiv datele personale pe care le colectam prin diversele noastre canale de comunicare, precum aplicatii, web-site-uri, retele sociale, call center-ul nostru, Concept Store , puncte de vanzare si in cadrul evenimentelor.

Utilizarea website-urilor si platformelor online ale Societatii in contextul acestor activitati si prelucrarea datelor dvs. in acest context este guvernata de Politica de confidentialitate si Politica de cookies si alte tehnologii de urmarire a comportamentului consumatorului/ potentialului consumator, plasate de Societate si semnalate in atentia dvs. prin aceste medii online. Va rugam sa consultati intotdeauna aceste Politici, astfel cum sunt semnalate de Societate (inclusiv orice modificari ulterioare la acestea), atunci cand interactionati cu aceste puncte de prezenta si furnizati date in acest context.

Pentru ușurința parcurgerii prezentei note de informare am inclus toate aceste informații în tabelul de mai jos:

1. Informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm: Scopul prelucrarii. Categoriile de date prelucrate și temeiurile prelucrării datelor. Durata prelucrarii

Scopul prelucrarii Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm Temeiul prelucrării Durata estimata a prelucrării
Vânzări prin intermediul comenzilor plasate de dumneavoastra prin intermediul punctelor de prezenta ale Societății. (validare, expediere, facturare, anulare si s.a. referitoare, la bunurile și/sau serviciile achizitionate). Cercetare interna sau de piata, masurarea eficientei campaniilor de publicitate, alte scopuri generale de afaceri. E-mail, parolă, nume, prenume, telefon, adresa de facturare, adresa de livrare (oras, judet, cod postal, tara), companie, informatii legate de comenzi, garantii, carduri cadou, alte informatii generale legate de cont, inclusiv review-uri (opinii, pareri) Executarea contractului cu dvs. Pe durata relatiei contractuale cu clientul precum si pe durata stabilita pentru arhivare si pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta
Reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea consumatorului/ potențialului consumator in functie de (interesele manifestate) pentru a va putea transmite mesaje personalizate.Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor si Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului nume, prenume, nr. telefon, e-mail, gen, obișnuințe, adresa livrare premiu, copie act identitate, preferințe, comportament, alte date comportamentale colectate prin aplicații online de tip cookies, web beacons, pe baza cărora se realizează profilarea clienților/ potențialilor clienți in functie de interesele manifestate. Consimtamantul dvs. Interes legitim(definirea tipului de client pentru serviciile si produsele noastre)Obligatie legala Pana la retragerea consimtamantului de catre dvs. sau pe o durata de maxim 10 ani de la data colectarii datelor, incluzand si durata de arhivare a dovezilor legate de consimtamant, predarea premiului si respectiv retragerea consimtamantului, in termenul general de prescriptie a dreptului la actiune in justitie
Întreținerea relației cu clienții/ potențialii clienți prin call center – telefonic si email (inclusiv dar fara a se limita la: intrebari despre produs, reclamatii, intrebari generale). nume, prenume, date contact incluzand dar nelimitandu-se la: telefon, e-mail, adresa, obișnuințe, preferințe, comportament, voce si ce se reclama/solicita/s.a. consimtamant client/ potential client.Interesul legitim consta in imbunatatirea serviciilor si a produselor noastre. 3 ani de la data colectarii datelor, in termenul general de prescriptie a dreptului la actiune in justitie.

Duratele diverselor prelucrari au fost stabilite de Societate. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar in vederea atingerii scopului pentru care au fost colectate, iar Societatea va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară la intervale regulate.

În cazul în care Societatea va verifica dacă are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri, veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

2. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea va colecta datele cu caracter personal de la dvs. in calitate de client/ poential client (consumator, potential consumator) direct de la dvs. cu ocazia realizarii contului online, plasarii unei comenzi, sau prin intermediul solicitarilor adresate de dvs.

Utilizarea website-urilor si platformelor online ale Societatii in contextul acestor activitati si prelucrarea datelor dvs. in acest context este guvernata de Politica de confidentialitate si Politica de cookies si alte tehnologii de urmarire a comportamentului consumatorului/ potentialului consumator, plasate de Societate si semnalate in atentia dvs. prin aceste medii online. Va rugam sa consultati intotdeauna aceste Politici, astfel cum sunt semnalate de Societate (inclusiv orice modificari ulterioare la acestea), atunci cand accesati aceste medii online si furnizati date in acest context.

3. Destinatarii datelor. Transferul datelor dvs. in strainatate

Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile / colaboreaza cu diverși contractori/ parteneri contractuali si comunica cu alte societati din grup, carora le pot fi dezvaluite datele, dupa cum urmeaza mai jos.

În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate atât în state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau ale Spațiului Economic European („SEE”), catre state care beneficiaza de o Decizie emisa de Comisia Europeana din care s-a constatat ca acestea conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal („Decizie de Adecvare”), cât și în state care au standarde de protectie diferita pentru date decat cele din EEA. ( Israel (Decizie de Adecvare), SUA, Sri Lanka, Ucraina.

Prin prezenta vă informăm că orice transfer de date realizat de Societate va respecta cerințele legale impuse prin Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

În ceea ce privește transferul de date în state care nu conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Societatea va folosi următoarele mecanisme pentru asigurarea măsurilor de securitate impuse de GDPR: mecanisme de certificare, clauze standard de transfer de date

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția sau depuse, atunci când este cazul, la autoritățile sau instituțiile publice competente să exercite inspecții asupra activității sau bunurilor Societății, în lumina obligațiilor legale ce incumbă acesteia din urmă. Aceste autorități sau instituții publice pot fi următoarele. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consulatorului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Nationala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal.

Societatea noastra a implementat standardul aprobat de clauzele Uniunii Europene pentru a va proteja datele cu caracter personal si/sau ne vom baza pe consimtamantul dvs, acolo unde este permis de lege.

4. Ce se întâmplă cu datele după terminarea prelucrării

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor șterse, arhivate, anonimizate, distruse etc, dupa caz.

5. Procesul decizional individual automatizat și crearea de profiluri

In context de marketing direct pe cai electronice, datele dvs. pot fi supuse unei profilari automate legate de anumite criterii, in functie de datele cu caracter personal colectate despre dvs. pentru a transmite mesaje personalizate de marketing pe cai electronice.Separat de aceste informatii, utilizarea si navigarea pe website-urilor si alte platforme online ale Societatii poate include de la caz la caz, profilarea dvs. in functie de anumite mecanisme de urmarire a comportamentului consumatorului/ potentialului consumator. Informatiile legate de acestea, inclusiv scopurile, datele, mecanismul de profilare se regasesc in Politica de confidentialitate si Politica de cookies si alte tehnologii de urmarire a comportamentului consumatorului/ potentialului consumator.

6. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru realizarea scopurilor listate mai sus. In functie de fiecare scop de mai jos si temeiul aferent lui in care va prelucram datele cu caracter personal, pot interveni anumite consecinte ale unui eventual refuz din partea dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Scopul prelucării Temeiul prelucrării Consecinte ale unui eventual refuz
Vânzări prin intermediul comenzilor plasate de dumneavoastra prin intermediul punctelor de prezenta ale Societății. (validare, expediere, facturare, anulare si s.a. referitoare, la bunurile și/sau serviciile achizitionate). Cercetare interna sau de piata, masurarea eficientei campaniilor de publicitate, alte scopuri generale de afaceri. Executarea contractului cu dvs. Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a executa contractul cu dvs. legat de furnizarea comenzii dvs. iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea de a executa comanda;Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a executa contractul cu dvs. legat de realizarea studiului iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea dvs. de a participa la studiu;
Reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea consumatorului/ potențialului consumator in functie de (interesele manifestate) pentru a va putea transmite mesaje personalizate. Consimtamantul dvs. Interes legitim(definirea tipului de client pentru serviciile si produsele noastre) Furnizarea datelor este bazata pe optiunea dvs. libera si voluntara de a primi astfel de mesaje, pe baza consimtamantului dvs. prealabil. In cazul in care nu optati pentru astfel de mesaje de marketing direct, Societatea nu va transmite astfel de mesaje. Totodata, daca ati consimtit numai pentru primirea de mesaje pe anumite canale (ex: numai e-mail, numai SMS), noi vom respecta aceste optiuni. Daca ati furnizat initial consimtamantul iar ulterior l-ati retras (dezabonare), ca urmare a retragerii consimtamantului dvs. Societatea nu va mai transmite astfel de mesaje. Retragerea va avea efect numai pentru viitor. Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a mentine contactul cu dvs. iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea de a realiza aceste activitati, cu exceptia cazului in care comunicarea respectiva se bazeaza strict pe interesul nostru legitim de a face o astfel de comunicare.
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor si Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului Obligatie legala Furnizarea datelor este necesara pentru organizarea si acordarea premiilor in cadrul campaniilor promoționale. Refuzul va atrage imposibilitatea de inscriere in campanie si/sau inmanare/acordare premiu.
Întreținerea relației cu clienții/ potențialii clienți prin call center – telefonic si email (inclusiv dar fara a se limita la: intrebari despre produs, reclamatii, intrebari generale). consimtamant client/ potential client.Interesul legitim consta in imbunatatirea serviciilor si a produselor noastre. Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a mentine contactul cu dvs. iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea de a realiza aceste activitati, cu exceptia cazului in care comunicarea respectiva se bazeaza strict pe interesul nostru legitim de a face o astfel de comunicare (de exemplu, de a va raspunde la o solicitare, reclamatie).

7. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.

8. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor.

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

9. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor.

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

b) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) considerati ca datele prelucrate de Societate sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dvs.;

c) Dreptul de va retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs., fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

d) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Societatii ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;

e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa;

f) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

g) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

h) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact indicate mai jos.

10. Responsabilul cu protecția datelor

Puteți adresa orice întrebare cu privire la acest document responsabilului pentru protecția datelor, care poate fi contactat utilizând următoarele date de contact: Strauss Romania Bucuresti, str. Nicolae Teclu, nr.51, sect.3 sau la protectiadatelor@strauss-group.ro

Data: 24 mai 2018