Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este Strauss Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, cod postal 032368, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14081/1994, cod unic de înregistrare RO5990561, telefon 40 (21) 272 15 01, fax: 40 (21) 272 15 80 („Societatea”).

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

În procesul de administrare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate in Nota de informare pentru fiecare dintre acestea: vânzări prin intermediul comenzilor plasate de dumneavoastra prin intermediul punctelor de prezenta ale Societății (validare, expediere, facturare, anulare si s.a. referitoare, la bunurile și/sau serviciile achizitionate), cercetare interna sau de piata, masurarea eficientei campaniilor de publicitate, alte scopuri generale de afaceri, reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea consumatorului/ potențialului consumator in functie de (interesele manifestate) pentru a va putea transmite mesaje personalizate, intreținerea relației cu clienții/ potențialii clienți prin call center – telefonic si email (inclusiv dar fara a se limita la: intrebari despre produs, reclamatii, intrebari generale).

Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos

Scop Temei legal
1. Întreținerea relației cu clienții/ potențialii clienți prin call center – telefonic si email (inclusiv dar fara a se limita la: intrebari despre produs, reclamatii, intrebari generale). consimtamant client/ potential client. Interesul legitim consta in imbunatatirea serviciilor si a produselor noastre.

2.1. Campanii promoționale

Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promoționale și/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, precum și pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoționale. În cazul în care vom colecta date precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale sau ale concursurilor.

Scop Temei legal
1. Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor Interes legitim
2. Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale. Interes legitim(definirea tipului de client pentru serviciile si produsele noastre)Obligatie legala

Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor campaniei promoționale și/sau concursului, decât dacă persoana vizată ne-a oferit consimțământul său în acest sens.

2.2. Comunicări de marketing direct

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

Scop Temei legal
1. Reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea consumatorului/ potențialului consumator in functie de (interesele manifestate) pentru a va putea transmite mesaje personalizate. Consimtamantul dvs.
Interes legitim
(definirea tipului de client pentru serviciile si produsele noastre)

2.3. Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământul dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele și obiceiurile de cumpărare sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

Scop Temei legal
1. Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre Consimțământ, interes legitim

2.4. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri. Logica implicată de prelucrare este [vă rugăm să completați]. Semnificațiile și consecințele preconizate ale acestei prelucrări pentru persoana vizată sunt [vă rugăm să completați]. Scopul acestui tip de prelucrare este de a va transmite mesaje personalizate în baza interesului legitim al Societatii.

3. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre ei au calitatea de persoane împuternicite și sunt activi în industria/sectorul marketing, tehnologia informatiei, studii de piata, s.a, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul din care face parte Societatea, care își desfășoară activitatea în Olanda si Israel, societăți care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul din care face parte Societatea , vă rugăm să vizitați strauss-group.com

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

a) În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web, s.a;

b) Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;

c) Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;

d) Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;

e) Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile / colaboreaza cu diverși contractori/ parteneri contractuali si comunica cu alte societati din grup, carora le pot fi dezvaluite datele, dupa cum urmeaza mai jos.

În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate atât în state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau ale Spațiului Economic European („SEE”), catre state care beneficiaza de o Decizie emisa de Comisia Europeana din care s-a constatat ca acestea conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal („Decizie de Adecvare”), cât și în state care au standarde de protectie diferita pentru date decat cele din EEA. ( Israel (Decizie de Adecvare), SUA, Sri Lanka, Ucraina.

Prin prezenta vă informăm că orice transfer de date realizat de Societate va respecta cerințele legale impuse prin Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

În ceea ce privește transferul de date în state care nu conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Societatea va folosi următoarele mecanisme pentru asigurarea măsurilor de securitate impuse de GDPR: mecanisme de certificare, clauze standard de transfer de date

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția sau depuse, atunci când este cazul, la autoritățile sau instituțiile publice competente să exercite inspecții asupra activității sau bunurilor Societății, în lumina obligațiilor legale ce incumbă acesteia din urmă. Aceste autorități sau instituții publice pot fi următoarele. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consulatorului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Nationala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal.

Societatea noastra a implementat standardul aprobat de clauzele Uniunii Europene pentru a va proteja datele cu caracter personal si/sau ne vom baza pe consimtamantul dvs, acolo unde este permis de lege.

5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

7. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

8. REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA

(1) Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru realizarea scopurilor listate mai sus. In functie de fiecare scop de mai jos si temeiul aferent lui in care va prelucram datele cu caracter personal, pot interveni anumite consecinte ale unui eventual refuz din partea dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Scop prelucrarii Temeiul prelucrării Consecinte ale unui eventual refuz
Vânzări prin intermediul comenzilor plasate de dumneavoastra prin intermediul punctelor de prezenta ale Societății. (validare, expediere, facturare, anulare si s.a. referitoare, la bunurile și/sau serviciile achizitionate).
Cercetare interna sau de piata, masurarea eficientei campaniilor de publicitate, alte scopuri generale de afaceri.
Executarea contractului cu dvs. Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a executa contractul cu dvs. legat de furnizarea comenzii dvs. iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea de a executa comanda;
Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a executa contractul cu dvs. legat de realizarea studiului iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea dvs. de a participa la studiu;
Reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea consumatorului/ potențialului consumator in functie de (interesele manifestate) pentru a va putea transmite mesaje personalizate.
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor si Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului
Consimtamantul dvs.
Interes legitim
(definirea tipului de client pentru serviciile si produsele noastre)
Obligatie legala
Furnizarea datelor este bazata pe optiunea dvs. libera si voluntara de a primi astfel de mesaje, pe baza consimtamantului dvs. prealabil. In cazul in care nu optati pentru astfel de mesaje de marketing direct, Societatea nu va transmite astfel de mesaje. Totodata, daca ati consimtit numai pentru primirea de mesaje pe anumite canale (ex: numai e-mail, numai SMS), noi vom respecta aceste optiuni. Daca ati furnizat initial consimtamantul iar ulterior l-ati retras (dezabonare), ca urmare a retragerii consimtamantului dvs. Societatea nu va mai transmite astfel de mesaje. Retragerea va avea efect numai pentru viitor.
Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a mentine contactul cu dvs. iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea de a realiza aceste activitati, cu exceptia cazului in care comunicarea respectiva se bazeaza strict pe interesul nostru legitim de a face o astfel de comunicare.
Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a mentine contactul cu dvs. iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea de a realiza aceste activitati, cu exceptia cazului in care comunicarea respectiva se bazeaza strict pe interesul nostru legitim de a face o astfel de comunicare
Întreținerea relației cu clienții/ potențialii clienți prin call center – telefonic si email (inclusiv dar fara a se limita la: intrebari despre produs, reclamatii, intrebari generale). consimtamant client/ potential client
Interesul legitim consta in imbunatatirea serviciilor si a produselor noastre.
Furnizarea datelor este necesara in baza necesitatii de a mentine contactul cu dvs. iar un eventual refuz va atrage imposibilitatea de a realiza aceste activitati, cu exceptia cazului in care comunicarea respectiva se bazeaza strict pe interesul nostru legitim de a face o astfel de comunicare (de exemplu, de a va raspunde la o solicitare, reclamatie).

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

e. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularele disponibile mai jos in Sectiunea Formulare sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, cod postal 032368, Bucuresti sau prin e-mail la [protectiadatelor@strauss-group.ro]. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: protectiadatelor@strauss-group.ro sau la adresa: Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, 032368, Bucuresti

SECTIUNEA FORMULARE

Solicitare de exercitare a dreptului de acces

Subsemnata/ Subsemnatul,

[A se completa cu numele persoanei persoanei care face sesizarea], în calitate de persoană vizată în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal de către STRAUSS ROMANIA S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal,

În temeiul art. 15 din Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European,

Doresc să imi exercit dreptul de acces cu privire la datele mele cu caracter personal (denumite in cele ce urmeaza „Datele”) prelucrate de STRAUSS ROMANIA S.R.L.

In acest sens solicit sa imi comunicati* :

 scopurile prelucrarii;

 categoriile de Date procesate;

 categoriile de destinatari cărora Datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

 acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate Datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioada;

 existența dreptului de a solicita STRAUSS ROMANIA S.R.L. rectificarea sau ștergerea Datele ori restricționarea prelucrării Datele sau a dreptului de a se opune prelucrării;

 dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

 în cazul în care Datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

 existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări.


Solicit comunicarea raspunsului pe format:

 electronic la adresa de email [a se completa de catre solicitant cu adresa de mail la care doreste sa primeasca raspunsul]

 hartie [a se completa de catre solicitant cu adresa de corespondenta la care doreste sa primeasca raspunsul].


Nume, Prenume

[se va completa cu numele Solicitantului]

Semnătură:* Urmeaza a se bifa categoriile de informatii solicitate
Solicitare de exercitarea a drepturilor

Subsemnata/ Subsemnatul,

[A se completa cu numele persoanei persoanei care face sesizarea], în calitate de persoană vizată în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal de către STRAUSS ROMANIA S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal,

În temeiul art. 16-22 din Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European,

Avand in vedere raspunsul primit pe data de [............] de la STRAUSS ROMANIA S.R.L. fata de solicitarea de acces la informatii pe care am transmis-o, inregistrata sub nr [....] din data de [...],

Doresc să exercit următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de STRAUSS ROMANIA S.R.L.:

 dreptul la rectificarea datelor (dreptul de a solicita ca datele sa fie corectate sau completate), după cum urmează:

_________________________________________

 dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), după cum urmează:

_________________________________________

 dreptul la restricționarea prelucrării (dreptul de a solicita ca [DENUMIREA SOCIETĂȚII] să nu mai prelucreze datele pentru un anumit scop), după cum urmează:

_________________________________________

 dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a obține datele cu caracter pe care le-am furnizat [DENUMIREA SOCIETĂȚII] într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de solicita transferal acestor date a altui operator), după cum urmează:

_________________________________________

 dreptul la opoziție la prelucrare ( dreptul de opoziție ca datele să fie prelucrate în anumite cazuri specific), după cum urmează:

_________________________________________

 dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei decizii automate (dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusive pe o prelucrare automata, fără intervenție umană), după cum urmează:

_________________________________________Solicit comunicarea raspunsului pe format

 electronic la adresa de email [a se completa de catre solicitant cu adresa de mail la care doreste sa primeasca raspunsul]

 hartie email [a se completa de catre solicitant cu adresa de corespondenta la care doreste sa primeasca raspunsul]Nume, Prenume

[se va completa cu numele Solicitantului]

Semnătură: _______________